Hei lapsi!

Täällä on paikka, johon sinulla on lupa kiinnittyä ja kerätä luottamusta. Keräät onnistumisen kokemuksia ja koet läsnäoloa ihmissuhteissa. Vahvistat omaa taitoasi tarkastella käyttäytymistä, tunteita ja ajatuksia.

Asut hoidollisessa ja kuntouttavassa seitsemän lapsen yhteisössä. Saat luoda innostavan ja ennakoivan arjen turvallisten aikuisten kanssa. Pääset opettelemaan välittämistä ja tuomaan oman näkemyksesi rakentavasti esiin. Saat arvostusta.

Täällä sinulla on omaohjaaja, jonka seurassa opettelet huolehtimaan itsellesi tärkeistä asioista turvallisesti ja vastuuta kantaen. Hän ja muut tämän paikan kahdeksan aikuista huolehtivat turvallisesta kasvustasi, kehityksestäsi ja terveydestäsi.

Toivomme, että pidät mukanasi vanhemmat ja muut itsellesi tärkeät ihmiset. Pyydät heitä käymään täällä ja pidät heihin yhteyttä.  Kun sitten lähdet täältä pois, toivomme, että sinulla ja vanhemmillasi on enemmän voimavaroja elämänhallintaan ja että koette tulleenne autetuiksi, kohdatuiksi ja kuulluiksi.

Terveisin,
Poijukodin väki

Palvelut

lastensuojelu palvelut poijukodit kuva

Lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikkö

Poijukoti kasvattaa ja kuntouttaa peruskouluikäisiä tyttöjä ja poikia. Heillä voi olla arkea hankaloittavaa neuropsykiatrista oirehdintaa, mielenterveyden häiriöitä, hankaluuksia koulunkäynnissä ja käytöshäiriöitä.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Työntekijät ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan konkareita. Heillä on monipuolista lisäkoulutusta muun muassa neuropsykiatrisesta valmennuksesta, päihdetyöstä, psykiatrisesta hoitotyöstä, NLP:stä sekä mindfulness- ja rentoutusohjauksesta.

Kiinnittyminen ja luottamus

Arviointi- ja tutustumisjakso

Jakso kestää 1–3 kuukautta ja perustuu lapsen asiakassuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Yksikössä lapsi tapaa säännöllisesti sairaanhoitajan ja työskentelee tiiviisti omaohjaajan kanssa. Alkuvaiheessa kartoitetaan lapsen terveydentila sekä terapian ja neuropsykiatrisen valmennuksen tarve. Arviointijakson aikana tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma ja luodaan kuntoutumiselle saavutettavissa olevat tavoitteet.

Onnistumisen kokemukset ja läsnäolo

Hoito- ja kuntoutusjakso

Hoitojakson aikana lapsi sitoutuu strukturoituun arkeen ja löytää itselleen mieluisan harrastuksen innostavan ja ennakoivan arjen keinoin. Hän harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja moniammatillisten työntekijöiden ohjauksessa. Lapsella on myös hoitosuhde terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Lapsen ääni saadaan kuuluviin osallisuutta tukevalla toimintamallilla. Koulunkäynti räätälöidään yksilöllisesti koulun kanssa yhdessä.

Turvallisuus ja yhteistyö

Kotiutumisjakso

Sijoituksen alkumetreiltä lähtien työskennellään tiiviisti lapsen kodin kanssa. Tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen kunkin perheen omat voimavarat huomioiden. Hoito- ja kuntoutusjaksolla on mahdollisuus käynnistää perhevalmennus, johon vanhemmat osallistuvat. Kun lapsi lähestyy täysi-ikäisyyttä, häntä ohjataan elämänhallinnassa ja valmennetaan selviytymään itsenäisesti omassa kodissaan.

Perheen jälleenyhdistäminen

Perhearviointi ja perhevalmennus

Perhearviointi on suositeltavaa aloittaa arviointi- ja tutustumisjakson aikana. Se kestää 1–3 kuukautta. Perhearvioinnin aikana tarkastellaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämiskohteita.

Perhevalmennus kannattaa käynnistää lapsen hoito- ja kuntoutusjakson aikana. Valmennuksessa pyritään löytämään arkeen myönteisyyttä yhdessä perheen aikuisten kanssa. Valmennus tukee perheen onnistumisen kokemuksia ja vuorovaikutuksen vahvistumista lapsen laitoshoidon aikana. Lisäksi lapsella ja vanhemmilla on mahdollisuus kokea onnistumisia kotona ja positiivista yhteistä aikaa.

Henkilökunta

Poijukodilla työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Työntekijöitä on yhdeksän ja heillä on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus.

Työntekijät ovat hankkineet lisäkoulutuksia, jotka vahvistavat kykyä kohdata erilaisessa elämäntilanteessa olevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Lähes kaikilla työntekijöillä on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Heillä on myös osaamista ja koulutusta päihdetyöstä ja psykiatrisesta hoitotyöstä.

Työntekijät ovat lastensuojelun laitoshoidon konkareita ja heillä on työkokemusta laitoshoidosta yhteensä lähes 100 vuotta.

henkilöstö poijukodit

Yhteystiedot

Poijukodit Oy
Hietapohjantie 926
73460 Muuruvesi
gsm. 050-4166567

Minna Willman-Hietala
Laitoksen johtaja
puh. 044-2978212

poijukodit tervetuloa kuva

Palaute

Loading