Hei lapsi!

Täällä on paikka, johon sinulla on lupa kiinnittyä ja kerätä luottamusta. Keräät onnistumisen kokemuksia ja koet läsnäoloa ihmissuhteissa. Vahvistat taitoasi tarkastella käyttäytymistäsi, tunteitasi ja ajatuksiasi.

Asut hoidollisessa ja kuntouttavassa seitsemän tai viiden lapsen yhteisössä. Saat luoda innostavan ja ennakoivan arjen turvallisten aikuisten kanssa. Pääset opettelemaan välittämistä ja tuomaan oman näkemyksesi rakentavasti esiin. Saat arvostusta.

Täällä sinulla on omaohjaaja, jonka seurassa opettelet huolehtimaan itsellesi tärkeistä asioista turvallisesti ja vastuuta kantaen. Hän ja muut tämän paikan aikuiset huolehtivat turvallisesta kasvustasi, kehityksestäsi ja terveydestäsi.

Toivomme, että pidät mukanasi vanhemmat ja muut itsellesi tärkeät ihmiset. Pyydät heitä käymään täällä ja pidät heihin yhteyttä.  Kun sitten lähdet täältä pois, toivomme, että sinulla ja vanhemmillasi on enemmän voimavaroja elämänhallintaan ja koette tulleenne autetuiksi, kohdatuiksi ja kuulluiksi.

Terveisin,
Poijukodin väki

poiju

Välittäminen

poiju

Lapsiäänisyys

poiju

Arvostaminen

poiju

Turvallisuus

poiju

Läsnäolo

poiju

Luottamus