Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html) antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Nimi Poijukodit Oy

  Osoite Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi

  Muut yhteystiedot

  Minna Willman-Hietala, Toimitusjohtaja, yrittäjä
  puh. 044-2978212
  minna.willman-hietala@poijukodit.fi

 3. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt
 4. Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
  minna.willman-hietala@poijukodit.fi
  044-2978212

 5. Rekisterin nimi
 6. Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja asiakasrekisteri.

 7. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
 8. Varmistaa poijukodit.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

  Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

  Yhteydenottopyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

  Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

  – Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

  – sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, aihe

  Asiakasrekisterissä:

  Mahdollinen aiempi asiakkuus, vastuuvapaus lauseke, suostumus sähköpostin ja tekstiviestien lähettämisestä tiedottamista ja yrityksen markkinointia varten.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

 13. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 14. Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

 15. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 16. Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

  https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 17. Suojaus
 18. Suojattu yhteys verkkopalveluissa (SSL). Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä (salasana suojaus). Google anonymisoi käyttäjätiedot (Google Analytics), ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Kävijäseurannan tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin.

 19. Riskit
 20. Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

 21. Rekisteröidyn oikeudet
 22. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  Oikeus tietojenoikaisemiseen

  Oikeus tietojen poistamiseen

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Vastustamisoikeus

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

  Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

 23. Säilytysaika
 24. Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.

  Yhteydenottoja / ilmoittautumisia säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä osallistumiskerrasta.