Työpaikkana olemme vahva osaaja neuropsykiatrisesti oirehtivien ja kehitysviiveisten ja -vammaisten lasten lastensuojelun sijaishuollon toteuttajana. Poijukoti on lastensuojelun erityisyksikkö, jossa on vuodesta 2017 lähtien kehitetty hoito- ja kasvatustyötä voimavaralähtöisten työmenetelmien keinoin.  Työantaja panostaa työyhteisön yhteiskehittämiseen ja yhdessä luomiseen, jotta työporukalla syntyy ja pysyy yhteinen kasvatusnäkemys arjen tiimellyksessä. Tämän tueksi meillä on järjestetty säännöllinen työnohjaus ja perheterapeutin konsultointeja sekä tiimipalavereita, yhteiskehittämis- ja työhyvinvointipäiviä. Työantajalle on vuosien aikana tullut ymmärrys, miten pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta ja työkyvyn ylläpidosta.   

Työporukka on pitkänlinjan tekijöitä lastensuojelualalta. Meillä on vahva ammattitaito ja sitoudumme kasvatus- ja hoitotyöhön suurella sydämellä. Työntekijöillä on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulu tai perustutkinto koulutukset sekä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta. Työntekijä saa tehdä hoito- ja kasvatustyötä omia vahvuuksiaan, osaamisalueitaan ja mielenkiinnon kohteitaan hyödyntäen.  

Toivomme hakijoilta samansuuntaista näkemystä hoito- ja kasvatustyöstä ja ymmärrystä, että moniammatillinen yhdessä tekeminen edistää lapsen kokonaisvaltaista kuntoutumista.  

 

Tarjoamme  

  • sinulle työpaikkaa iloisessa, positiivisessa, huumorintajuisessa, ammattitaitoisessa ja innostuneessa työporukassa, joka kehittää voimavaralähtöistä toimintakulttuuria lastensuojelun sijaishuoltoon  
  • ammatillisen kasvun mahdollisuudet innovatiivisen työnantajan palveluksessa 
  • kattavat ja monipuoliset täydennyskoulutukset huomioiden mm neuropsykiatrinen ja vammaistyön täydennyskoulutukset 
  • ryhmätyönohjaukset ja tarvittaessa yksilötyönohjaukset sekä konsultoinnit tukemaan työtämme 
  • kattavat työterveyshuollonpalvelut Lääkärikeskus Aavassa 
  • kuukausittaisen liikuntaedun 
  • tyhy-toiminnan 

Hae tästä