Poijukoti sijaitsee kauniissa maalaismaisemassa Kuopion maaseudulla Muuruvedellä. Yksikkö on luonnon äärellä järven rannalla. Poijukodin kiinteistö on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja se on rakennettu vuonna 1929. Kiinteistö on aiemmin toiminut oppilaitoksena ja se on muutettu lastensuojelulaitos toimintaan vuonna 2020. Kiinteistö on kolmikerroksinen, jossa on kymmenen makuuhuoneen lisäksi monipuoliset harrastetilat. Nämä mahdollistavat erilaista toimintaa mm. kuntosalitoimintaa, käden taitoja, musiikin harrastamista, elokuvien katsomista, biljardin ja pingiksen pelaamista. Pihapiirissä on erillinen ruokala- ja harrasterakennus. Siellä on iso liikuntasali, joka antaa mahdollisuuden monipuoliselle liikunnan harrastamiselle. Pihapiiristä löytyy tupa, joka on tarkoitettu koulutus- ja kokoustilaksi.  

Poijukoti on lastensuojelun erityisyksikkö, jossa on kymmenen asiakaspaikkaa peruskouluikäisille tytöille ja pojille. Heillä voi olla arkea hankaloittavaa neuropsykiatrista ja psyykkistä oirehdintaa, hankaluuksia koulunkäynnissä ja käytösoireita.  Neljäpaikkainen osasto 1 on tarkoitettu yläkouluikäisille ADHD ja psyykkisesti oirehtiville nuorille ja kuusipaikkaisella osasto 2:lla  hoidetaan autisminkirjon ja kehitysviiveisiä/kehitysvammaisia lapsia.   

Poijukodilla työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Ohjaajat ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan konkareita ja heillä on pitkäaikainen ja vahva kokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Heillä on monipuolista lisäkoulutusta muun muassa neuropsykiatrisesta valmennuksesta, vammaistyöstä, psykiatrisesta hoitotyöstä, kiintymyssuhdehäiriöisten ja traumatisoituneiden lasten hoidosta. 

Lapsen tullessa Poijukodille aloitetaan arviointi- ja tutustumisjakso, joka kestää 1–3 kuukautta ja se perustuu lapsen asiakassuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Yksikössä omaohjaaja työskentelee tiiviisti lapsen kanssa ja tekee säännöllistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Alkuvaiheessa kartoitetaan lapsen kokonaisvaltainen vointi, toimintakyky ja terveydentila. Lapselle järjestetään tarvittaessa lasten psykiatrian poliklinikan kontakti. Arviointijakson aikana tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma ja luodaan kuntoutumiselle saavutettavissa olevat tavoitteet.  

Arviointi- ja tutustumisjakson jälkeen alkaa hoito– ja kuntoutusjakso, jolloin lapsi sitoutuu strukturoituun arkeen ja pyrkii löytämään omaohjaajan kanssa itselleen mm. mieluisan harrastuksen innostavan ja ennakoivan arjen keinoin. Hän harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja moniammatillisten työntekijöiden ohjauksessa. Lapsella on myös hoitosuhde terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Lapsen ääni saadaan kuuluviin viikoittaisissa yhteisökokouksissa sekä osallisuutta tukevalla toimintatavalla osana omaohjaajatyötä. Koulunkäynti räätälöidään yksilöllisesti koulun kanssa yhteistyössä. Lasten arjessa hyödynnämme luontoa ja eläintoimintaa. Lähialueen metsät polkuineen ja järvi antavat hienon mahdollisuuden retkeilylle. Lähiseudun ratsastustallit mahdollistavat ratsastuksen ja muun hevostoiminnan. Työntekijöiden koirat käyvät vierailuilla Poijukodilla.  

Sijoituksen alkumetreiltä lähtien työskennellään tiiviisti lapsen vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat vieraillessaan yöpyä Muuruveden kylällä olevassa hostellissa. Tavoitteena on vahvistaa perheen yhteistoimijuutta kunkin perheen omat voimavarat huomioiden. Kun lapsi lähestyy täysi-ikäisyyttä, häntä ohjataan elämänhallinnassa ja valmennetaan selviytymään itsenäisesti omassa kodissaan.